Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
https://www.gci.strzelceopolskie.pl/main/aktualnosci/Ul.-Zamkowa-w-Kadlubie-bedzie-wyremontowana/idn:10537
Drukuj grafikę : tak / nie

Ul. Zamkowa w Kadłubie będzie wyremontowana

18 Sierpnia 2021
kategoria:
Aktualności

Rozstrzygnięto przetarg na przebudowę ulicy Zamkowej w Kadłubie. Zakres zamówienia obejmuje: roboty ziemne, wykonanie nowej konstrukcji jezdni, wykonanie jezdni z betonu asfaltowego, wykonanie ścieku przykrawężnikowego, parkingów z kostki betonowej , chodników i zjazdów do posesji z kostki betonowej, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, budowę oświetlenia ulicznego (8 punktów świetlnych) oraz sieci kanalizacji deszczowej.

W postępowaniu uczestniczyło 5 firm:

  1. HUCZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., Jaryszów
  2. Technical Solutions Sp. z o. o., Kędzierzyn-Koźle
  3. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LARIX” Sp. z o. o., Lubliniec 
  4. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „TRANSKOM” Robert Białdyga, Jaryszów
  5. P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika, Boronów

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Technical Solutions Sp. z o. o., która zaoferowała wykonanie zadania za cenę 1 392 192,63 zł.

Oferta przyjęta została do realizacji, a 16 sierpnia miało miejsce podpisanie umowy z wybranym wykonawcą. 

Realizacja inwestycji została dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Umowę nr RFRD/G/11/2020/U/2021 o dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa ul.Zamkowej w Kadłubie” Gmina Strzelce Opolskie podpisała 8 lipca tego roku. Koszt całkowity zadania wynosi 1 392 192,63 zł z czego dofinansowanie stanowi 60% tj. 835 315,58 zł.